PROGRAMMA 2019

Elk jaar organiseren we een reeks van 7 lessen over gevarieerde onderwerpen. Hieronder vindt u het programma van de lessenreeks van 2018 en praktische informatie voor de inschrijving.

Voor elke les krijgt u 2 bijscholingspunten. In totaal zijn dat dus 14 BP’s voor de volledige lessenreeks.

Deel het programma: Share on Facebook
 
9 mei

9 MEI

“Chirurgische drains: wondkatheters, abdominale drains en thoracale drains.”

Bart Van Goethem

 
16 mei

16 MEI

“Longaandoeningen bij de hond en kat.”
Ingrid Putcuyps

 
20 juni

20 JUNI

“Toepassingen voor CT en MRI in de kleine huisdierenpraktijk.”
Elke Schreurs

 
10 okt

10 OKT

“Vasculaire hersenaandoeningen en cognitieve dysfunctie bij de hond.”
Valentine Martlé

 
24 okt

24 OKT

“Dermatosen van de neusspiegel bij de hond: een overzicht.”
Jan Declercq

 
7 nov

7 NOV

“Diagnostiek en behandeling van otitis media bij de kat.  Wat te doen aan middenooreffusie en otitis media bij de hond.”
Gert ter Haar

 
14 nov

14 NOV

“Leishmania bij de hond”
Christine Piek

9 MEI

“Chirurgische drains: wondkatheters, abdominale drains en thoracale drains.”

Bart Van Goethem

In deze bijscholing wordt een overzicht gegeven van de verschillende soorten drains die worden gebruikt tijdens operatieve ingrepen. In het eerste deel worden wondkatheters besproken. Drains die geplaatst worden tijdens het sluiten van (operatie)wonden. Er worden eenvoudige en praktische tips meegegeven om problemen te voorkomen (subcutaan emfyseem, voortijdig loskomen, verstopt raken). In een tweede deel wordt ingegaan op het plaatsen van abdominale drains ter behandeling van een peritonitis. Wat zijn juist de indicaties en hoe plaats ik de drain zodat deze niet door omentum geblokkeerd raakt?  In het derde en laatste deel wordt besproken hoe een thoraxdrain te plaatsen en wat de juiste soort en diameter is voor de verschillende indicaties. Aan het einde van deze bijscholing horen de deelnemers een goed idee te hebben van wat er tegenwoordig aan drains beschikbaar is, zodat vol zelfvertrouwen de juiste drain voor de juiste indicatie kan worden ingezet.

SPREKER: B VAN GOETHEM

16 MEI

Longaandoeningen bij de hond en kat.

Een overzicht van de verschillende longaandoeningen bij honden en katten zal gegeven worden gecorreleerd met de verschillende radiografische patronen die ze kunnen veroorzaken. Differentiaal diagnoses zullen gepresenteerd worden ondersteund door een aantal klinische gevallen. Verder komen verdere diagnostische testen en het instellen van een correcte behandeling aan bod.

SPREKER: I PUTCUYPS

20 JUN

Toepassingen voor CT en MRI in de kleine huisdierenpraktijk.

CT en MRI zijn niet langer de ver-van-mijn-bedshow in de huidige kleine huisdierenpraktijk. Meer en meer eigenaars zijn vragende partij voor diepgaand onderzoek van hun huisdier. Als dierenarts wil je graag degelijk advies kunnen geven vooraleer je je klant een duur onderzoek aanraadt.

Voor welke patiënt heb ik voldoende aan radiografie en echografie, voor welke moet ik verdere CT of MRI aanraden? Wat is het verschil tussen CT en MRI en voor welke aandoening wordt welke techniek gebruikt? Zijn er risico’s verbonden aan deze onderzoeken? Welke informatie zal ik verkrijgen? En welke stappen zullen er achteraf nog volgen?

We bekijken meerdere praktische voorbeelden uit de neurologie, de orthopedie en de interne geneeskunde. We tonen je de CT- en MRI-beelden, maar willen je vooral de tools in handen geven om weloverwogen keuzes te kunnen maken op maat van je patiënt en van je klant.

SPREKER:E SCHREURS

10 OKT

Vasculaire hersenaandoeningen en cognitieve dysfunctie bij de hond.

Hersenaandoeningen komen niet zelden voor bij onze huisdieren. Elke praktijkdierenarts krijgt wel eens een eigenaar over de vloer die vermeldt dat zijn/haar hond een ‘attaque’ heeft gedaan of dat zijn/haar hond ‘begint te missen’. Hersentumoren komen frequent voor bij kleine huisdieren, maar bij hersensymptomen is het belangrijk om ook andere differentiaaldiagnoses te overwegen.

In een eerste deel van deze lezing zullen de meest voorkomende vasculaire hersenaandoeningen bij de hond worden besproken en wordt er dieper ingegaan op hun typische kenmerken, de correcte diagnostiek en behandeling van dit type aandoeningen. Alhoewel deze aandoeningen met ernstige neurologische klachten kunnen gepaard gaan, is er vaak een vrij goede tot uitstekende prognose.

In het tweede deel zal een update worden gegeven van cognitieve dysfunctie of ook wel ‘dementie’ genoemd bij de hond. Hoe kan men dit proberen herkennen? Welke diagnostiek draagt hiertoe bij? Welke hulpmiddelen kunnen ingezet worden om het verouderingsproces in de hersenen te proberen afremmen? Hoe kan je een eigenaar hierin ondersteunen?

SPREKER: V. MARTLE

24 OKT

Dermatosen van de neusspiegel bij de hond: een overzicht.

Aandoeningen van de neusspiegel bij de hond zijn talrijk. Ze beperken zich tot de neuspiegel of kunnen deel zijn van een faciale of van een veralgemeende huidaandoening. De diagnostiek is niet altijd eenvoudig te meer omdat histologisch onderzoek van huidbiopten vaak niet laat differentiëren. Deze presentatie toont een mogelijke klinische benadering door een morfologische categorisatie van de diverse entiteiten waarbij bruikbare klinische hints aangegeven zullen worden. Van de belangrijkste entiteiten wordt een korte samenvatting voorzien.

SPREKER: J. DECLERCQ

7 NOV

Diagnostiek en behandeling van otitis media bij de kat. Wat te doen aan middenooreffusie en otitis media bij de hond.

volgt

SPREKER: G. TER HAAR

14 NOV

“Leishmania bij de hond.”

Leishmaniasis wordt, samen met andere vector-overgedragen aandoeningen, steeds vaker gediagnostiseerd bij de hond. Dit is vooral het gevolg van een steeds toenemende stroom van (zwerf)honden die vanuit endemische gebieden geïmporteerd worden. In Nederland alleen betrof dit in 2017 ruim 16.000 honden. Hoe om te gaan met de diagnostiek van dit soort ziekten, het vroegtijdig herkennen van de klinische verschijnselen, welke behandelingsopties zijn er, wat zijn voor- en nadelen van de diverse in gebruik zijnde medicaties, wat is de prognose die we eigenaars kunnen meegeven? Zomaar een paar van de vele vragen die er zijn. In de lezing zullen we hier aandacht aan besteden. We doen dat door samen casuistieken te bekijken en onderzoeksresultaten en internationale richtlijnen te bespreken. Als u daar behoefte aan heeft is leesmateriaal beschikbaar zodat u zich tevoren kunt inlezen.

SPREKER: C. PIEK

register for the event

Inschrijven voor de lessenreeks ( 7 lessen ) kan door middel van een storting van 700,00 euro
op het rekeningnummer :BE19 4076 0347 8112 (BIC CODE: KRED BE BB)
met vermelding van de naam van de deelnemende dierenarts.